WOZ waarde te hoog ingeschat?

De komende tijd valt bij alle huiseigenaren de WOZ beschikking weer op de mat. Aangezien de waarde van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, is de kans groot dat de WOZ waarde voor uw woning te hoog is vastgesteld.

Als dat bij u ook het geval is, betaalt u ook meer aan de belastingen die aan de WOZ-waarde gekoppeld zijn. Zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting. Tip: kijk ook altijd even na of de WOZ waarde van het pand van uw ouders goed is gewaardeerd!

Uw WOZ waarde

Heeft u twijfels of de WOZ-waarde die de gemeente voor uw woning heeft vastgesteld correct is, neem dan met mij contact op.