Als u een woning koopt, een hypotheek wilt oversluiten, een scheiding van eigendom of een hypotheekverhoging, dan heeft u een taxatierapport nodig. Dit rapport is een objectieve waardebepaling van de woning.

Voor het opstellen van een taxatie rapport beginnen we met een inspectie van het object. Wij letten veelal op de volgende aspecten:

cloudia freij mevrouw de taxateur Breda Tilburg en regio Noord-Brabant

  • de ligging en de omgeving (met welke voorzieningen van de woning)
  • de oppervlakte;
  • de indeling;
  • de staat van onderhoud;
  • de verplichtingen en rechten van de woning en de grond (o.a. voortdurend recht van erfpacht);
  • het afwerkingniveau;

Uiteraard kijken wij naar de marktsituatie en de prijzen van soortgelijke woningen in de buurt. Daarnaast verrichten wij kadastraal onderzoek en informeren wij bij de gemeente.

Alle bevindingen leggen wij vast in een taxatierapport, dat u kunt gebruiken voor het doel van uw taxatie.

Per 1 januari 2010 bestaat de verplichting dat de taxatierapporten moeten worden gevalideerd door een gecertificeerd bureau. Mevrouw de Taxateur is aangesloten bij validatie organisatie het NWWI. De rapporten voldoen aan alle kwaliteitseisen en worden geaccepteerd door alle hypotheekverstrekkers.